Ata PT

Lic. Personlig Tränare och Lic. Kostrådgivare

FÖR BOKNING


Använd formuläret för bokning. All kontakt kommer vara via e-post. Efter din bokning kommer du få ett mejl med några frågor samt faktura för ditt köp, fakturan betalas innan vi sätter igång.


Vid frågor vänligen mejla kontakt@atapt.se

Eventuella rabatter dras av på fakturan.Allmänna villkor, köp- och betalningsvillkor. Läs mer.


 
 
 
 
 
 
Jag har läst och godkänner gällande allmänna villkor, köp- och betalningsvillkor och att mina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen, samt åtar mig att erlägga betalningen i enlighet med betalningsvilkoren.
 
 Allmänna villkor, köp- och betalningsvillkor


Genom att boka hos Ata PT accepterar du och godkänner dessa villkor.


1. Allmänt

1.1 Ata PT bedriver träningsverksamhet i form av enskild firma, i fortsättningen benämns verksamheten "Ata PT". Du (kunden) bokar via formuläret på denna hemsida (atapt.se) enligt instruktionerna och betalar (via faktura) i god tid innan du erhåller tjänsterna från Ata PT. Tjänsterna hos Ata PT innebär tränings- och kostprogram.

1.2 18 års åldersgräns gäller för dig som tränar med Ata PT, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar kan du som fyllt 16 år träna med Ata PT.

1.3 Ata PT kan när som helst ändra innehållet på hemsidan (atapt.se) utan att meddela eller inhämta godkännande. 


2. Ansvar, medicinskt ansvar, och hälsotillstånd

2.1 Ata PT har inga läkarkunskaper och inga medicinska råd ges. Om du är osäker på huruvida eller när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom ansvarar du själv för att kontakta läkare. Läkares, sjukgymnasters, naprapaters, eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand. Ata PT ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. 

2.2 Ata PT gör träningsprogram och kostupplägg för att du ska kunna nå dina mål eller få motivation till att träna och upprätthålla bättre kostvanor. Du ansvar själv för utförandet av övningarna och kostupplägget. Ata PT ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande eller oförmågan att använda tjänsterna från Ata PT. Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

2.3 Du som lider av ätstörningar, har skador och sjukdomar, eller om du är gravid ska inte nyttja tjänsterna hos Ata PT.

2.4 Ata PT råder dig att ha en egen försäkring, olycksfallsförsäkring, och/eller sjukförsäkring. Din träning sker på egen risk och du bör ha en försäkring som gäller om något skulle hända dig.


3. Resultat

3.1 Ata PT rekommenderar kostupplägg och träningsprogram som är baserad på den utbildning han har erhållit, detta garanterar dock inte att du kommer uppfylla dina mål eller önskemål. Om du följer rekommendationerna fullt ut kommer du sannolikt få resultat, det är du som ska se till att du följer kostrekommendationerna och att träningspassen blir av. 


4. Avtal, avtalsperiod och beställning

4.1 För att kunna boka eller göra ett köp måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter. 

4.2 Boka den träningsperiod som du tror att du kommer kunna genomföra. Betalningen sker i förskott och du ansvarar själv för att nyttja din träningsperiod. Du ska rapportera en gång i veckan och få feedback på den genomförda kost- och träningsprogrammen, du ansvarar själv för att göra det och kommer inte få påminnelse om detta. Feedbacken du får är baserad på den information du lämnar in.

4.3 Startdatumet för träningsperioden är rullande, det innebär att den kommer löpa på oavsett om du nyttjar kost- och träningsprogrammen eller inte. Inga pengar återbetalas. Du har rätt att pausa träningsperioden vid 1 tillfälle(max 7 dagar) vid exempelvis sjukdom och då förlängs träningsperioden med lika många dagar. Om du vill pausa träningsperioden under längre tid krävs läkarintyg.

4.4 Tjänsterna som du köper är avsedda för endast en person, om ni är fler som vill nyttja tjänster ska var och en köpa tjänsterna separat.

4.5 Vid köp av digitalt presentkort erhåller du en unik kod som skall inlösas vid användning. Giltighetstiden för presentkorten är 2 år från och med datumet då inbetalningen inkommit till Ata PT. Du behöver inte uppge vem som ska erhålla presentkortet, den kommer att skickas till din e-post, det är dock viktigt att den löses in inom giltighetstiden. Presentkortet kan delas upp under giltighetstiden men kan endast användas av samma person som har löst in presentkortet första gången.  

4.6 Endast ett erbjudande per tjänst kan användas och olika erbjudande kan ej kombineras. 

4.7 Ata PT är friskvårdspartner till det digitala hälsoföretaget Actiway som erbjuder ett system för betalning för hälsoförmåner, beställningar via Actiway ska vara i linje med både Ata PT och Actiways villkor. 


5. Betalningsvillkor och ångerrätt

5.1 Betalningsalternativet som erbjuds är fakturabetalning där hela beloppet ska vara Ata PT tillhanda inom 14 dagar. Tjänsterna erhålls endast efter att betalningen inkommit till Ata PT. Om kunden önskar erhålla tjänsterna innan 14 dagar kan detta endast ske först när betalningen är Ata PT tillhanda.

5.2 Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar från att du genomfört bokningen. Rätten att ångra din bokning eller köp gäller enbart om inte tjänsten börjat användas eller Ata PT har gjort dina program. Meddelande om utövande av ångerrätten ska skickas via mejl till kontakt@atapt.se så snart som möjligt. Eventuell inbetalning betalas tillbaka inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej, det är viktigt att du meddelar att du ångrat dig via mejl. 

5.3 Ångerrätt gäller inte på presentkort. Presentkortet går inte att byta mot kontanter., kan inte heller användas för att betala fraktavgifter.

5.4 Betalning kan göras via Actiway om så önskas.


6. Användning av tjänsterna och material

6.1 Användning av tjänsterna avser endast privat bruk. Du får inte använda tjänsterna som erbjuds av Ata PT på så sätt som innebär att Ata PT eller annan drabbas av skada eller olägenhet. Du får inte bryta mot svensk lagstiftning och genom att boka förbinder du dig till att följa reglerna. Du ansvarar själv för att kontrollera inkorgen för skräpmejl ifall mejl från Ata PT har hamnat där, om du inte hör från Ata PT inom förväntad tid, hör av dig omedelbart.

6.2 Allt material som förekommer på atapt.se eller erhålls från Ata PT omfattas av Upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, produkter eller tjänster som utgör en del av atapt.se och Ata PT:s verksamhet. 


7. Avtalsbrott

7.1 Ata PT har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott, om bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller om Ata PT har skäl att anta att så är fallet. Du får inte sprida kostupplägg, träningsprogram eller träningsupplägg vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller på annat sätt.


8. Personuppgifter

8.1 Du ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om dig själv, exempelvis din ålder, kontaktuppgifter osv. Genom att boka förbinder du dig samtidigt till att lämna korrekta uppgifter. Om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela Ata PT om detta så att du inte går miste om viktig information. 

8.2 Genom att boka samtycker du till att Ata PT kan använda dina personuppgifter för att skicka information, erbjudanden eller reklam till dig från Ata PT eller samarbetspartner. Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen.

8.3 De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, telefonnummer, köphistorik, produktval, kundnummer, ordernummer, samt din kommunikation med oss.

8.4 Dina personuppgifter hanteras avseende din bokning och köp, samt för att identifiera dig och bekräfta att ålderskravet är uppfylld för att köpa tjänsterna hos Ata PT. Dina personuppgifter används för fakturering och betalningskvittens. 

8.5 Dina personuppgifter sparas i syfta att uppfylla samtliga rättsliga förpliktelser så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

8.6 Dina personuppgifter samlas genom den information som vi får från dig, de personuppgifter som vi kräver från dig är nödvändiga för att genomföra dina köp. 


9. Frakt och Leverans

9.1 Frakt betalas alltid av kunden om inget annat anges, priserna inkluderar inte fraktavgiften, fraktavgiften anges separat. Presentkort kan ej användas för att betala fraktavgiften.

9.2 Leveranssätt för alla program sker via e-post. För produkter gäller post där kunden betalar för frakten.


10. Tävlingar

10.1 Ata PT lägger ut tävlingar med jämna mellanrum på Instagram, Facebook eller på hemsidan. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, administrerade eller organiserade av Instagram eller Facebook.

10.2 Tävlingar där vinsten är presentkort är skattefria och kan inte heller bytas ut mot kontanter.


11. Tvist

11.1 Vid tvist avseende villkoren, användningen av tjänsterna skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.

Du handlar väl hos

Kontakt

kontakt@atapt.se

(Återkopplar inom 48 timmar)

Samarbetspartner